Ouderen en mensen met een verstandelijke beperking moeten als dat nodig is toegang hebben tot specialistische behandelzorg. Om dat te realiseren moet die zorg toekomstbestendig zijn. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het aantal gespecialiseerde behandelaren kan het groeiende aantal cliënten niet bijhouden. Daarom kiest Novicare niet voor maximale, maar voor optimale zorg. Novicare heeft We’re someone gevraagd om de bestaande positionering opnieuw tegen het licht te houden en de koerswijziging te vertalen naar een menselijk verhaal, nieuwe merkwaarden en een interne activatie. Zo weet heel Nederland binnenkort dat wat Novicare doet niet alleen bijzonder is, maar vooral grensverleggend.
Novicare Inzetbeeld
scroll
next